Privacy

Vanzelfsprekend respecteert Wim Leys de privacywetgeving ter zake. Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt Wim Leys persoonlijke gegevens?

Wim Leys verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt Wim Leys?

Wim Leys verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u aangevraagde dienst.

Afhankelijk van uw verhouding met Wim Leys verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Voor onderstaande acties moeten verplicht volgende gegevens ingevuld worden:

 • Voor het abonneren op onze nieuwsbrief: Informatie over de organisatie: naam / voornaam / mailadres

Wanneer en waarom verwerkt Wim Leys persoonlijke gegevens?

 • Wim Leys verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten
 • Wim Leys verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het sturen van een nieuwsbrief
 • Wim Leys verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen: indien u hier expliciet de toestemming voor gaf
  of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen)

Hoe behandelt Wim Leys persoonlijke gegevens?

 • Gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst
 • Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor onze nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciele doeleinden
 • Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder jouw toestemming

Hoe lang bewaart Wim Leys persoonlijke gegevens?

 • Wim Leys verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld: Voor vragen naar informatie: evenementen: enkel voor opvolging van de vraag), gedurende 2 jaar
 • Voor het ontvangen van nieuwsbrieven: tot u zichzelf uitschrijft of hier expliciet naar vraagt

Bewaart Wim Leys mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 • Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieen en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieen en -maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.
 • Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
 • Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 • Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens, kunt u contact opnemen via info@wimleys.be
 • U heeft het recht 'vergeten' te worden. Neem daarvoor contact met info@wimleys.be
 • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die de KBS over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten
  verbeteren of verwijderen. Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.

Cookie-beleid

Wim Leys gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U vindt een nota over ons cookie-beleid op onze website

Nog vragen of bedenkingen?

Mail info@wimleys.be